Sitemizden daha iyi faydalanmak için giriş yapın.Eger kayıtlı degilseniz kayıt olun...

  MALATYA İLİMİZ

  Paylaş
  avatar
  ErKuT

  Mesaj Sayısı : 304
  Yaş : 26
  Nerden : FaTsA!..
  Rep puanı : 0
  Points : 2377
  Kayıt tarihi : 31/08/08

  Puanlar
  Puan grafigi. Puan grafigi.:
  1000/100  (1000/100)

  MALATYA İLİMİZ

  Mesaj tarafından ErKuT Bir Perş. Nis. 02, 2009 4:51 pm

  Eski Malatya’da çok sayıda cami, türbe, han gibi tarihi yapılar bulunuyor.
  Aşağı Şehir de denilen eski Malatya’da Ulu Cami (1224), Şahabei Kübra Medresesi (1224), Melik Sunullah Camisi Emir Ömer Türbesi (1563), Akminare (1574), Karahan (1583), Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı ve Malatya Kalesi gezilip görülecek eski eserlerden önemli olanlarıdır.

  Eski Malatya’nın en önemli camisi Ulu Cami’dir. Camii Kebir de denilen cami 7. yy’da Araplar tarafından yapıldı. Türkiye topraklarında yapılan ilk cami olduğu sanılıyor. Cami daha sonra Memlük (1515) ve Osmanlı (1649) tarafından onarıldı. Daha sonra da 1903 ve 1966’da onarım gördü.Yeni Malatya’nın en büyük camisi Yeni Camidir. 1307’de Selçukluların yaptığı caminin yerine 1913’de yapılmıştır.

  Gezilmeli-Görülmeli
  Yeni Cami
  Yazıtından 1912 yılında Mustafa oğlu Yusuf tarafından yaptırıldığı anlaşılmıştır Kesme taştan, 28.5X28.5m boyutlarında yapılmıştır. Ana mekanı, 4 küçük kubbe ile 4 fil ayağına oturan merkezi büyük bir kubbeyle örtülüdür. Güney duvarındaki mihrap, dışa taşkın 5 köşeli ve yarım kubbelidir. Son cemaat yeri,sütunların taşıdığı kemerler üzerinde yükselen kasnaklı 5 kubbe tarafından kapatılır. Kuzey duvarının her iki yanında 2 şerefeli iki minare vardır.

  Yusuf Ziya Paşa Cami
  İzzetiye mahallesi, Mücelli caddesi üzerindedir.1972 de Yusuf Ziya Paşa’nın oğlu Şadi Paşa tarafından, annesi Ayşe Hatun adına yaptırılmıştır. 14,5X7,5m boyutlarında, kesme taştan yapılmıştır. Ana mekan 4 ahşap sütunun taşıdığı ahşap bir çatı tarafından örtülür. Sonradan yapılan minaresi ve birbirine açılan iki adet tonozlu mezar vardır.

  Çarşı Cami
  Çarşı içinde, 17.yy’ın sonlarında kiliseden camiye dönüştürülmüştür. 26X14m boyutlarında ve dikdörtgen planlıdır. Neflerin üzeri kaburgalı haç tonozlarla örtülüdür. Doğuda yer alan mihrap iptal edilerek, yerine güney duvarı üzerine yeni bir mihrap yapıldı. Kiremit çatıyla örtülüdür.

  Ulu Cami
  Kentin doğusundaki yapı Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat I zamanında 1224 yılında yapılmıştır. Mimarı Mansur bin Yakup’tur. İran’daki Büyük Selçuklu camilerinin Anadolu’daki anıtsal bir örneğidir. Caminin yazıtı bugün şehir müzesindedir. Battalgazi ilçesinde yer alan cami, eyvanlı cami planlarının Anadolu’daki tek örneğidir. Plan ve yapımında kullanılan malzeme bakımından Büyük Selçukluların İran’daki cami yapım tekniğinin bir uzantısıdır. Mihrap önü kubbesi, buna bağlı eyvan ve iç avlu yapının özünü oluşturur. Eyvanın ön yüzü patlıcan moru çiniler ve tuğla dekorasyonla geometrik motiflerle süslenmiştir. Camiden dışarıya açılan,biri batıda diğeri doğuda yer alan iki anıtsal portali vardır. Tamamen tuğladan yapılan minarenin gövde kısmı ayaktadır.

  Arapgir Ulu Cami
  Yanında yer alan Henikah ile beraber yapılmış bir eğitim külliyesidir. Dıştan kesme taş olan yapının iç dolgusu moloz taşlardır. Giriş kapısı ekseni üzerinde arka arkaya iki kubbeli bölüm,tam karşıda da mihrap yer alır. Mihrabı abartılı bir büyüklüğe sahiptir ve geometrik motiflerle süslenmiştir. Minaresi ve kitabesi olmayan cami,planı ve süsleme özelliklerine bakılarak, 1334 yılında İlhanlılar döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Doğu yönünde bir kapıdan ana mekana girilir.

  Melik Sunullah Cami
  Yöre halkınca ‘ Vaiz Ocağı-Vaiz Baba’ adıyla anılır. 1394 de Abdullah Hüsnü oğlu Çerkez tarafından yaptırılan camiden günümüze ulaşan tek bölüm, tuğla minaredir. Diğer bölümler yapılan tamiratlarla özgünlüğünü yitirmiştir.

  Molla Eyüp Mescidi (Ispanakçı Mustafa Paşa Kütüphanesi)
  Arapgir Osman Paşa mahallesinde bulunan yapı diğer mescit türlerinden farklı olarak karmaşık bir görünüme sahiptir. Girişi batı duvarının kuzey köşesinde toprak seviyesinden aşağıda yapılmıştır. Kayalara yaslanan kuzey duvarı,içte yer alan ağır payelerle desteklenmiştir. Yan duvarlar sağır kemerlerle donatılmıştır.Kemer ayakları ise üçe bölünmüş üçgenlerle tezyin edilmiştir. Mihrap tahrip olduğundan özelliği bilinmemektedir. Minaresi ve kitabesi olmayan yapı bir Osmanlı eseridir.

  Şeyh Hamidi Veli Zaviyesi (Somuncu Baba Cami)
  Darende ilçesinin eski Darende kısmında yer alır. Ana mekanı kare olup tek bir kubbeyle kapatılmıştır. Kubbe içten tromplar,dıştan altıgen kasnak üzerine oturur.Cami içinde Şeyh Hamid-i Veli ve oğlu Halid Tayyib’in sandukaları bulunur. Minare ve cami arasında, temellerin üzerinde L planlı iki katlı medrese yer alır. İkinci kat tamamen yıkıktır. Caminin ön kısmındaki bölme Abidin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tek minareli olan cami, 17.yy ’da yapılmış bir Osmanlı eseridir.

  Eskimalatya(Battalgazi) Şehir Suru(Kalesi)
  Malatya-Sivas karayolunun sağ kanadı boyunca uzanıp geniş bir alanı kapsar. Yapımına Roma İmparatoru I.Titus zamanında başlanmıştır. Daha sonra Bizans İmparatoru Justinianus (522-565) zamanında son halini almıştır. Beşgen bir görünümde olan surlar, günümüzde çok harap durumdadır.

  Eski Arapgir Kalesi
  Sert kayalar üzerine inşa edilmiş kalenin temel kısımları blok taştan diger kısımları ise kesme taştan yapılmıştır.Kaleye ulaşılan yol boyunca gözetleme mazgalları bulunmaktadır. Anadolu Selçuklular dönemi eseridir.

  Kırkgöz (Sultan Hasan) Köprüsü
  Tohma suyu üzerine yapılmıştır. Kesme taştan yapılmış köprünün kırkgözünden ondördü günümüzde kapanmıştır IV.Murat’ın Bağdat seferi sırasında yaptırıldığı sanılan köprü Karakaya baraj gölünün altında kalmıştır. Yazıhan’a bağlı Sinanlı köyündedir.

  Büyük Kozluk Köprüsü
  Kozluk çayı üzerinde yer alır. 45m uzunluğunda,4.60m genişliğinde ve 7.5m yüksekliğindedir. İlhanlılar döneminde yapılmıştır.

  Eski Arapgir Kale Köprüsü
  Arapgir çayı üzerine inşa edilmiştir. Arapgir kalesine ulaşım sağlar. Kalenin yapımına bağlı olarak Selçuklular döneminde inşa edilmiştir.

  Aslantepe
  Malatya Orduzu semtinde yer alan tepe, şehre 4km. uzaklıktadır.1932 yılında bilimsel kazılara başlanmış günümüzde de devam etmektedir. Yapılan kazılarda geç Kalkolitik döneminden Roma dönemine kadar 7 kültür tabakası tespit edilmiştir. En önemli yerleşimi geç Hitit döneminde oluşmuştur. Bu devirde Aslatepe ‘Melita’ ülkesinin merkeziydi.

  Gelinciktepe
  Orduzu semtinde yer alan tepe, Aslantepe’nin 2km kuzey doğusunda eski Tunç devri yerleşim yeridir.

  Ansur(Buzluk)
  Merkeze bağlı Yazıhan Bucağının Buzluk Köyü sınırları içerisindedir.

  Değirmentepe Höyük
  Malatya’nın 24 km, bugün barajgölü altında kalan İmamlı Höyüğünün 1.5km doğusundadır. Son Kalkolitik çağda Orta Anadolu, Kuzey Mezopotamya ve Suriye ile ticari ilişkileri bulunan önemli bir merkezdi. İlk tunç Çağı katında ubeyd ve uruk tipi keramik,çakmak taşı araçlar bulundu. İçinde çakmak taşı atölyesi yer alan çok katlı yapı kompleksi ortaya çıkarılmıştır. Üstteki Demir çağı yerleşmesi,ortaçağ gömüt çukurlarıyla tahrip edilmiştir.

  Levent Vadisi
  Akçadağ ilçe sınırları içinde çeşitli jeolojik olaylar sonucunda meydana gelen levent Vadisinde, vadi boyunca farklı büyüklükte magaralar mevcuttur.Yapılan yüzey incelemeleri sonucunda Bağköy civarınaki mağaralarda Geç Hitit Çağı’na ait olduğu düşünülen kaya kabartmaları bulunmuştur.

  Fırıncılar Höyük, Fethiye Höyük,Ören, Güzelyurt, Samanköy, İsa Höyük, Morhaman, Karahöyük, Sürgü Höyük, Hasırcılar, Hacı Höyük, İkinciler ve Aslantaş Malatya’daki diğer arkeolojik alanlardır.

  Kırkkardeşler Şehitliği
  13.YY Selçuklu dönemi mezarıdır.Battalgazi ilçesinde yer alır.Mezar taşlarının yazı ve yapılış tarzları tamamen Selçuklu dönemi mear işçiliği yansıtır.Burada 40 Selçuklu şehidinin mezarı bulunmaktadır.

  Vank Kilise
  Merkeze bağlı Çamurlu köyündedir.13.yy yapımı olan kilise, 12.5X6.9m boyutlarındadır. Kesme taştan tonoz örtülü bir yapıdır. Kapının karşısında basamakla çıkılan mihrap yer alır.

  Taşhoron Kilise
  Malatya merkezde çavuşoğlu mahallesinde bulunmaktadır.Yapı itibariyle 17 yy özelliğini gösterir. Ahşap kubbesi çökmüştür.

  Etkinlikler
  Malatya Fuarı ve Kayısı Şenlikleri
  Kayısının tanıtılması, sektör içi yakınlaşmayı sağlamak ve Malatya’yı tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir- Malatya/Merkez’de 1978 yılından beri Ulusal çapta kutlanmaktadır. Festival içerisinde çeşitli sportif etkinlikler, konserler, kayısı şenlikleri ve kayısı yarışması yapılmaktadır. Temmuz ayı içinde yapılan bu şenlik tarihi her yıl belediye tarafından belirlenmektedir. Bu yıl 15 Temmuz’da başlaması kararlaştırılmıştır. Bu organizasyonun bir Malatya sanayi Fuarına dönüştürülmesi ve uluslararası katılıma da açılması için son yıllarda büyük gayret sarfedilmektedir. 1999 yılında 190 ulusal firma fuara katılmıştır. Bu yıl ulusal firmaların yanında yabancı firmaların da katılımı için çalışmalar sürmektedir. Malatya Belediyesi Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen bu organizasyona, Malatya Belediyesinin yanı sıra İl Özel İdare Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi ve Malatya Kayısı Birliği de katkıda bulunmaktadır.

  Zengibar Karakucak Güreşleri
  Ata sporu güreşi geliştirmek amacıyla 30 Ağustos tarihinde, Darende ilçesinde Ulusal boyutta 1953 yılından beri yapılmaktadır. Darende Gençlik ve Spor Kulübü organize etmektedir.

  Arapgir Bağ Bozumu Şenlikleri
  Bağbozumu sonrası ilçe halkını, diğer il ve ilçelerle kaynaştırmak amacıyla 1971 yılından beri yapılmaktadır. Eylül ayının ilk haftası'nda,ulusal boyutta Arapgir Hizmet Vakfı tarafından organize edilmektedir. Özellikle Arapgir toprağından başka yerde yetişmeyen siyah Köhnü üzümü ile Aşık Beyazı üzümünün üretiminin sürdürülmesine çalışılmaktadır. Bu amaçla üzüm teşvik yarışması düzenlenmekte ve ayrıca şenlikler boyunca çeşitli sosyal etkinlikler ve Zehra Ana Türkü yarışması düzenlenmektedir.

  Yeşilyurt Kiraz Festivali
  Dünyaca bilinen Yeşilyurt’un Dalbastı Kiraz ’ını tanıtmak ve ilçeyi turizme açmak amacıyla düzenlenir. Bu festival Haziranın son haftasında ulusal boyutta yapılmaktadır. 1993 yılından beri Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından organize edilmekte olup bu festival sırasında kiraz yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla kiraz yarışmalarının yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

  İklim
  Malatya ilinde genellikle karasal iklim koşulları geçerlidir. İlde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve çoğu kez kar yağışlı geçmektedir. Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu iklim özelliklerinin görülebildiği ilde, denizden yüksek ve uzak olduğundan iklim serttir.Ancak Malatya ovasını da içeren çöküntü alanında, son yıllarda yapılan Karakaya ve diğer baraj göllerinin etkisiyle, iklim yumuşayarak zaman zaman Akdeniz iklimi özelliklerini göstermektedir.

   Forum Saati Paz Ocak 20, 2019 11:32 am