Sitemizden daha iyi faydalanmak için giriş yapın.Eger kayıtlı degilseniz kayıt olun...

  Türk Güzel Sanatları

  Paylaş
  avatar
  Krall100

  Mesaj Sayısı : 161
  Yaş : 29
  Nerden : Ankara
  Rep puanı : 0
  Points : 1253
  Kayıt tarihi : 02/09/08

  Puanlar
  Puan grafigi. Puan grafigi.:
  1000/200  (1000/200)

  Türk Güzel Sanatları

  Mesaj tarafından Krall100 Bir C.tesi Nis. 11, 2009 6:59 pm

  Sanat - Sanat Yazıları

  Türk güzel sanatlarının çeşitli alanlarda izlediği gelişme ve ilerleme sorun­larını açıklıyan Refik Ahmet Sevengil de, Ziya Gökalp'in fikirlerine uygun bir görüş içerisindedir :

  Bir asırdan fazla bir zamandır Avrupalılığı anlayışta, düşünüşte ve zevk alma sistemimizde, bana öyle geliyor ki, esas unsuru çokluk kayıdsız şartsız taklidcilik teşkil etti. Bu, bizi bizden uzaklaştıran ve sonunda hüviyetsiz ..bir hale götürecek olan yoldur. Mimaride, musikide, edebiyatta, süsleyici sanatlarda ve öteki güzel sanat kollarında yakın vakitlere kadar kayıdsız şartsız Avrupa taklidcûiğinin hâkim olduğunu görmek üzücüdür.

  Burada hemen açıklamalıyım ki, maksadım garblılaşma hareketinin dur­masını istemek, eskiyi zorlayarak yeniden hayata getirmek değildir. Böyle şey olamaz, olsa da sürekli olmaz, sahte ve devamsız olur. «Eski», devrini yapıp bi­tirmiş ve hayatiliğini kaybetmiştir. O, artık yaşıyamaz. Türk milletinin garb medeniyeti topluluğuna girme işi en kısa zamanda tamamlanmak gerektir; bu yapılacaktır; fakat unutmamak lâzımdır ki, milletler bir medeniyet içinde bulun­salar da gene yaşadıkları iklimin özelliklerinden, bağlı bulundukları tarih, kül­tür ve gelenek kaynaklarından doğma zevk ayrılıkları içindedirler. Bu ayrılık o milletlere mahsus bir şahsiliktir; bu şahsiliğin hayatta ve sanattaki kuvvetli be­lirtileri milletleri dünya ölçüsünde enteresan yapar, taklid ve sahte olmaktan kurtarır.

  Milletlerin hayatında ve sanatında asıl olan taklidcilik değildir, yaratıcılık­tır. İyi ve güzel olan şeyi nerede bulursak oradan almak ve millî ruhumuzun zengin kaynaklarından gelen üstün kuvvetle beslemek, hazmetmek ve yeni bir terkib vücuda getirmek icap eder. Başkalarından alacağımız şey bilgi, teknik ve usuldür; malzeme kendimizin olmalıdır; sanat eserlerimize millî ruhun karakte­ristik havasını, memleketin rengini ve şahsiyetimizin üslûbunu koyarak ortaya garb tekniği içinde yeni bir varlık çıkarmalıyız.Güzel sanatlarımızın dünya güzel sanatları arasında yer alabilmesi ve dik­kati çekmesi için Türk mütefekkir ve sanatkârlarına düşen vazifeyi şöyle anlı­yorum : Türk milletinin feyizli bir kaynak halinde olan haşmetli, canlı ve yarı­nı için ümid verici varlığı üstüne eğilip dikkatle bakmak... Orada çeşitli ilham pınarları canlı ve taptaze bakıyor.

  Demek ki Türk güzel sanatlarının dünya güzel sanatları arasında dikkati çekmesi ve yer alabilmesi için millî ruh ve yerli havayı bariz bir şekilde akset­tirmesi lâzım geliyor.

  Millî ruh ve yerli havayı eserlerimize işlemek isteği bakışlarımızı tamamüe «dün»e çevirmemelidir. Geçmişte hayat ve, zevk olduğu gibi alınıp bugünkü ve yarınki hayat ve zevk sayılarak canlandırılamaz; fakat dünkü hayat ve zevkleri­mizle, bugünkü ve yarınki hayat ve zevklerimiz arasındaki bağlar da koparilamaz. Bugüne dünden geçerek geldik; bizi yarma götüren yolda dünkü hayatı­mızın üslûblaştırılmış güzelliklerini el üstünde tutarak yürüyelim, diyorum.

  Dünkü dünya ve hayat görüşü, dünkü anlayış ve zevk eskimiştir; devrini yapıp bitirmiştir; bırakılmalıdır; eskimiyen şey, hayatiliğini, yaratıcılığını, bü­yüklüğünü ve tazeliğini hiç bir zaman kaybetmiyen, Türk milletinin asırlardan asırlara aydınlatıcı bir meş'ale halinde intikal eden ruhudur. O, yeni hayat ve sanatın kurulmasında üstün kılınacak, millî renk hayatta ve sanatta yaşıyacaktır.

  Alıntıdır...

   Forum Saati Paz Ocak 20, 2019 12:16 pm